01 Mar 2022

Een persoonlijke oproep

Zoals iedereen weet, is er momenteel een afschuwelijke en volslagen zinloze oorlog gaande in Oekraïne. Alle waarden waar wij gezamenlijk als Europeanen voor staan, worden op extreem brutale wijze met voeten getreden. Deze internationale ontwikkelingen, die ondertussen ook het dagelijks leven van velen van ons beheersen, plaatsen onze problemen en beslommeringen op een pijnlijke manier in heel ander perspectief.
Wij onderschrijven onderstaande boodschap van Cees volledig. Wij staan eensgezind achter de Oekraïners en óók achter de goedgezinde Russen, en juichen het recente besluit van de NeVoBo om het WK Volleybal in Rusland te boycotten toe. Ons hart gaat uit naar allen die getroffen zijn door dit verschrikkelijke conflict en wensen hen rust, wijsheid en bovenal vrede toe.
 
Erik & Ferdy
Voorzitters
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Geachte dames en heren van de NeVoBo.

Met stijgende verbazing, onbegrip en verontwaardiging heb ik kennis genomen van het standpunt van de FIVB inzake het WK Volleybal, komend najaar in Rusland evenals de reactie van de NeVoBo op dat bericht.

Dat sport hoort te verbroederen, ook in geval van meningsverschillen en afwijkende opvattingen, onderschrijf ik volkomen voor zolang dat kan werken. Willens en wetens een brutale oorlog starten op soeverein grondgebied van een buurland heeft In mijn optiek niets meer te maken met een meningsverschil. Ook de sportwereld kan en mag daar de ogen niet voor sluiten. 

Er is maar 1 manier om dit een halt toe te roepen en dat is wereldwijde en allesomvattende ban van geheel Rusland, inclusief alle goedwillende inwoners. Het Russische volk is alleen zelf in staat om zich te ontdoen van dit misdadige regime. Zij hebben deze regering gekozen en al die jaren toegestaan zich te ontwikkelen tot wat het nu is. Er zal opnieuw een inspanning moeten worden geleverd om er een halt aan toe te roepen.

Ik roep u op om een krachtig standpunt in te nemen tegen het besluit van de FIVB en alle Nederlandse inbreng aan het toernooi in Rusland te onttrekken en u te verzetten tegen Russische deelname als het toernooi alsnog doorgang zal vinden in een ander land. Mocht het toernooi toch doorgang vinden in Rusland, met Nederlandse inbreng of deelname dan zal ik daar persoonlijk afstand van nemen en mijn lidmaatschap bij de NeVoBo opzeggen. Dat doe ik dan met pijn in het hart en met tranen in de ogen, want ik ben al vanaf 1965 lid.

Dit besluit heeft wereldwijd natuurlijk geen enkele impact, maar ik zal dit binnen onze vereniging kenbaar maken en ik hoop dat velen mij zullen volgen zodat daar extra druk uit ontstaat. Ik wens u veel wijsheid met besluitvorming vanuit uw hart en niet vanuit de portemonnee.

Met vriendelijke groet,

Cees van Reeven