05 Sep 2022

Uit de bestuurskamer

Op donderdag 25 augustus is het bestuur wederom bij elkaar gekomen.

De vergadering stond met name in het teken van het nieuwe seizoen. Er bleek dat we grotendeels gereed zijn voor de start van de competitie. Er zijn echter ook nog een aantal losse eindjes wat betreft de samenstelling van sommige teams en de invulling van een aantal functies binnen de vereniging, zowel meer technische rollen (trainer/coach) als organisatorische rollen. Uiteraard doen we als bestuur er binnen onze mogelijkheden alles aan om hierin te voorzien, maar we zien ook dat het draagvlak voor vrijwilligerstaken afneemt. Gezien het belang van een breedgedragen vrijwillige basis, zal dit onderwerp extra aandacht krijgen tijdens de aankomende algemene ledenvergadering.