Allen een sportief, gezond en gelukkig 2022 gewenst!

namens het bestuur

09 Jan 2022

Allen een sportief, gezond en gelukkig 2022 gewenst!

We kijken helaas wederom terug op een raar volleybaljaar.

Na de veelbelovende seizoenstart, moesten de competitie en trainingen helaas weer snel gestaakt worden. Als bestuur willen we daarom nu vooral vooruit kijken. Ondanks dat de toekomst zich momenteel moeilijk laat voorspellen, hebben we goede hoop dat het opstarten van onze normale activiteiten steeds dichterbij komt. Hopelijk kunnen we elkaar allemaal snel weer zien in de sporthal, genieten van het volleybalspel en alle bijbehorende gezelligheid. 

Allen een sportief, gezond en gelukkig 2022 gewenst! 

Namens het bestuur, 

Ferdy