Lid worden? Dat kan natuurlijk!

Onze ledenadminstratie wordt beheerd door Karlijn van Lenteren.

Vul onderstaand formulier in word ook lid van PQV. Na verwerking van je formulier nemen wij contact met je op voor een pasfoto. Karlijn zorgt er vervolgens voor dat je ook bij de NeVoBo wordt opgegeven als competitiespelend lid.

Opzeggingen en contributievermindering
Een lidmaatschap duurt van 1 juli tot en met 30 juni. Je blijft lid tot wij een schriftelijke of gemailde opzegging ontvangen.
Mocht je je lidmaatschap van PQV Pijl solutions willen opzeggen, doe dat dan s.v.p. voor 1 juni van het lopende jaar. Hoezeer wij het ook betreuren als leden hun lidmaatschap opzeggen, willen we dat graag voor 1 juni weten zodat de Technische Commissie hier rekening mee kan houden met de opgave van de teams aan de NeVoBo en met de voorlopige teamindeling. Afmelden moet schriftelijk of per e-mail afmelden bij de secretaris (secretaris@pqv-volleybal.nl) met een kopie aan de ledenadministratie Karlijn van Lenteren (ledenadministratie@pqv-volleybal.nl).

Ontvangen wij de opzegging na 1 juni dan dient de volledige contributie voor het daaropvolgende seizoen te worden betaald. Alleen in zeer bijzondere situaties kan het bestuur overgaan tot (gedeeltelijke) kwijtschelding van de contributie.

Schrijf je nu in!