Scheidsrechtersindeling en wedstrijdschema 2023/2024

Het wedstrijdschema met de scheidsrechtersindeling, zaaldiensten en wedstrijden vind je hier voor de 1e seizoenshelft van 2023/2024: 

PQV wedstrijdprogramma 2023-2024 versie 2024-03-25upload.pdf

Op de NeVoBo website competitie (https://www.volleybal.nl/competitie) en de NeVoBo app Mijn Competitie, vind je het wedstrijdprogramma per team. Noteer je wedstrijden in jouw agenda, maar bekijk toch ook iedere keer weer op deze website het wedstrijdschema waarvan wekelijks de update via de email kenbaar wordt gemaakt, want er kunnen zich altijd wijzigingen voordoen. Dan weet je ook of er veranderingen in de zaaldienst zijn.

Op de Nevobo website zie je op zondag ook alle uitslagen. Voor PQV zie https://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/CKL9M8P .


Nog enkele regels die je in de gaten moet houden:

  1. Controleer de website / Nieuwsflits en/of de NeVoBo website of app of er wijzigingen zijn;
  2. Zorg dat bij iedere wedstrijd de spelerskaarten aanwezig zijn. De spelers van het team worden met het DWF automatisch opgehaald bij de Nevobo. Invallers moeten apart worden toegevoegd;
  3. Indien een spelerskaart ontbreekt, moet die speler/speelster zich legitimeren bij de scheidsrechter (paspoort, rijbewijs, schoolpas met foto etc.);
  4. Indien je het bondsnummer wel weet, noteer dat dan op het formulier;
  5. Tip 1 voor de aanvoerder of coach: schrijf de kaartnummers (op volgorde van shirtnummer) en namen op een lijst die je bij iedere wedstrijd bij je hebt;
  6. Tip 2: maak fotokopieën van alle spelerskaarten en geef die aan je medespelers;
  7. Verplaatsingen van wedstrijden is mogelijk maar geeft extra werk en er zijn soms kosten aan verbonden. Verzoeken moeten zo ruim mogelijk van te voren worden ingediend en de tegenstander moet akkoord gaan;
  8. Invallers? Zie de bepalingen in de Invallersbepalingen hieronder.
  9. Vergeet niet na een wedstrijd de beoordeling van de scheidsrechter in te (laten) vullen en eventueel een stukje voor de Nieuwsflits te (laten) maken.

Gerard Scholtes - wedstrijdsecretaris

Invallersbepalingen

Publicatie 3.9 – Invallersbepalingen

Wedstrijdreglement art. 3.1.3.9

In wedstrijden in de derde divisie en lagere klassen van de herencompetitie en in alle klassen van de jongenscompetitie mag met mannen en vrouwen in één team worden gespeeld.

juni 2019

Wedstrijdreglement art. 3.1.6.1

Een speler mag in een hogere klasse dan waartoe hij reglementair behoort uitkomen met de volgende beperkingen:

a) niet meer dan tweemaal in één kalendermaand; b) nietmeerdanelfwedstrijdenperseizoen.

Daarnaast mag een speler horizontaal meespelen in een team van zijn of haar vereniging indien dit team in dezelfde klasse uitkomt als het team waartoe de speler reglementair behoort. Tijdens een te spelen wedstrijd waarbij van bovengenoemde regel gebruik wordt gemaakt mogen er maximaal drie spelers horizontaal meespelen bij een wedstrijd.

juni 2019

Wedstrijdreglement art. 3.1.6.2

Een speler, die de bovengenoemde beperkingen overschrijdt, gaat automatisch tot het team behoren waarin de speler het meest is uitgekomen. Na de derde keer invallen gaat de teller van het aantal invalbeurten weer op nul in de maand dat er ingevallen wordt.

Juni 2019

Wedstrijdreglement art. 3.1.6.3

Een jeugdlid mag onbeperkt uitkomen in ieder hoger team dan waartoe hij reglementair behoort.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

Uitleg

Reglementair behoren tot een team, betekent dat een speler behoort tot het team waarin de speler is opgegeven

Schrijf je nu in!