Wedstrijden

Op de NeVoBo website competitie (https://www.volleybal.nl/competitie) en de NeVoBo app Mijn Competitie, vind je het wedstrijdprogramma per team. Noteer je wedstrijden in jouw agenda, maar bekijk toch ook iedere keer weer het wedstrijdschema dat wekelijks via de nieuwsflits wordt gemaild, want er kunnen zich altijd wijzigingen voordoen.

Op de Nevobo website zie je op zondag ook alle uitslagen.

Nog enkele regels die je in de gaten moet houden:

 1. Controleer de website / Nieuwsflits en/of de NeVoBo website of app of er wijzigingen zijn;
 2. Zorg dat bij iedere wedstrijd de spelerskaarten aanwezig zijn. De spelers van het team worden met het DWF automatisch opgehaald bij de Nevobo. Invallers moeten apart worden toegevoegd;
 3. Indien een spelerskaart ontbreekt, moet die speler/speelster zich legitimeren bij de scheidsrechter (paspoort, rijbewijs, schoolpas met foto etc.);
 4. Indien je het bondsnummer wel weet, noteer dat dan op het formulier;
 5. Tip 1 voor de aanvoerder of coach: schrijf de kaartnummers (op volgorde van shirtnummer) en namen op een lijst die je bij iedere wedstrijd bij je hebt;
 6. Tip 2: maak fotokopieën van alle spelerskaarten en geef die aan je medespelers;
 7. Verplaatsingen van wedstrijden is mogelijk maar geeft extra werk en er zijn soms kosten aan verbonden. Verzoeken moeten zo ruim mogelijk van te voren worden ingediend en de tegenstander moet akkoord gaan;
 8. Invallers? Zie de bepalingen in de Invallersbepalingen hieronder.
 9. Vergeet niet na een wedstrijd de beoordeling van de scheidsrechter in te (laten) vullen en eventueel een stukje voor de Nieuwsflits te (laten) maken.

Gerard Scholtes - wedstrijdsecretaris

Scheidsrechtersindeling en wedstrijdschema 2022/2023

Het wedstrijdschema met de scheidsrechtersindeling, zaaldiensten en wedstrijden, zoals voorheen in de Nieuwsflits werd gedeeld, vind je hier voor de 1e seizoenshelft PQV wedstrijdprogramma 2022-2023 versie 2022-09-19 upload.pdf

21 januari 2022 - Update over het huidige competitieverloop volgens Nevobo

We hebben vrijdagavond positief nieuws gekregen over het feit dat we weer mogen beginnen met trainen! Uiteraard onder voorwaarden en we blijven eraan werken om ook die op termijn los te kunnen laten.

De grootste onzekerheid voor de aankomende weken, is per wanneer we weer competitie kunnen spelen. Het is niet zeker of dat bij het volgende weegmoment (25 januari) al bekend wordt. Daarom zal er nog met meerdere scenario’s rekening gehouden moeten worden.

Planning en publicatie

Het programma wordt in ieder geval verder ingepland vanaf woensdag 26 januari t/m 23 april, zodat we op het moment dat er weer competitie gespeeld kan worden, een vliegende start kunnen maken.

 • De wedstrijden uit de jaarcompetitie die nog in het programma stonden op 24 en 25 januari zijn inmiddels uitgesteld.
 • De wedstrijden uit de halfjaarscompetitie voor de 2e helft zijn nu gepubliceerd. Deze wedstrijden zijn eveneens ingepland vanaf 26 januari. Wedstrijdsecretarissen kunnen dit wedstrijdprogramma gaan optimaliseren. (Concept fase met eenzijdig wijzigen loopt nu tot en met dinsdag 25 januari, maar wordt mogelijk nog verlengd)
 • Wedstrijdsecretarissen hoeven nog GEEN actie te ondernemen v.w.b. de wedstrijden zonder datum. Zodra bekend is wanneer de competitie gestart wordt, plant De Nevobo deze in eerste instantie nog zoveel mogelijk in.
 • Voor het plannen van deze openstaande wedstrijden is er meer informatie nodig, inzake de halbeschikbaarheid. Als bij jullie bekend is wanneer de hal in de extra weken beschikbaar is, vul dit dan in op nevobo.nl. Hoe je dit doet, lees je in de handleiding online inschrijven op pagina 7.
 • In de reserveweken 11-16 april en 17-23 april zijn door ons al wedstrijden ingepland, indien de halbeschikbaarheid was doorgegeven. Ook wordt er de komende dagen gekeken of er nog meer wedstrijden daar gepland kunnen worden.

TIP: Onderlinge wedstrijden zijn op dit moment al toegestaan. Teams kunnen daarom onderlinge wedstrijden, zonder door de Nevobo aangewezen scheidsrechters, voor de competitie nu al gaan spelen als dit gewenst is. Het DWF is nog niet te gebruiken, maar als de uitslagen en spelersregistratie op papier worden genoteerd is het mogelijk om dit later toe te voegen in het DWF. Dit scheelt wellicht wat druk later in het seizoen.

Scenario’s

Ter voorbereiding op de scenario’s hebben we eind vorig jaar een enquête uitgezet onder de verenigingen met de vraag of zij in de maand mei door willen spelen. 400 verenigingen (40%) hebben hierop gereageerd. Deze 40% vertegenwoordigt 60% van de teams. Door circa 75% van de respondenten is aangegeven dat zij tot en met het weekend van 21 mei door willen spelen om zo de competitie af te kunnen ronden. Een aanzienlijk deel van de verenigingen dus.

Hieronder zijn de scenario’s verder uitgewerkt.

Starten mogelijk direct na weegmoment van 25 januari (dus restant van speelweek 24 – 30 januari):

Wanneer blijkt dat we snel na het weegmoment kunnen starten met de competitie, zullen we gebruik maken van de dagen in mei om op die manier zowel de jaar- als de halfjaarscompetities uit te spelen.

Starten in speelweek 31 januari – 6 februari:

Bij een start in deze week is het voor de jaarcompetitie (senioren), ook met gebruikmaking van extra weken in mei, niet meer haalbaar om de hele competitie uit te spelen. Voor de jaarcompetities zullen we het einde van de competitie vooralsnog plannen op 23 april. Op dat moment zullen we d.m.v. het quotiënt tot een eindstand komen. We onderzoeken nog hoe we eventueel gebruikmakend van de speeldagen in mei, tot een opzet komen waarin we op basis van de eindstand tot kampioenen en degradanten komen, dan wel dat we toch ook voor de jaarcompetitie het seizoen nog langer doortrekken en dus het moment waarop de einstand op basis van quotiënt wordt bepaald later dan 23 april zullen leggen.  

Voor de halfjaarscompetitie zullen we gebruik maken van de dagen in mei om op die manier de halfjaarscompetities uit te spelen.   

Starten in speelweek 7 februari- 13 februari of later

Zowel voor de halfjaars- als de jaarcompetitie wordt het einde van de competitie gepland op 23 april. Verdere uitwerking voor de maand mei (of en zo ja hoe) is mede afhankelijk van het daadwerkelijk moment dat er weer competitie gespeeld kan worden. 

Regionale bekertoernooi

In de communicatie volgende week na de persconferentie van 25 januari, zullen wij terugkomen op de mogelijkheden voor het regionale bekertoernooi.

CMV

In de gebieden Utrecht en Haaglanden wordt de CMV competitie gespeeld op dezelfde manier als de jeugdcompetitie, hiervoor gelden dus dezelfde punten als bovenstaand voor de halfjaarscompetitie.

De CMV gebieden waarbij de planning via het regiokantoor loopt (Amersfoort, Gouwe, Midden) daarvan komt het wedstrijdschema ook vandaag online. Hierbij geldt dat de kans bestaat dat er nog speeldagen afvallen als er pas later wedstrijden gespeeld mogen worden.

De overige CMV gebieden daarbij zal per speeldag bekeken worden of wedstrijden dan al zijn toegestaan, de communicatie hierover verloopt via de normale kanalen.

Recreanten

De gebieden die een competitie spelen waarbij de planning via het regiokantoor loopt (Gouwe/Utrecht, Haaglanden, Rijnlanden, Toppoule en Dames Masters) daar wordt de komende dagen gekeken om zoveel mogelijk wedstrijden in vrije speelweken gepland te krijgen. Verder gelden dezelfde punten hiervoor als bovenstaand voor de jaarcompetitie.

De overige gebieden daarvoor geldt dat er per speeldag bekeken wordt of de wedstrijden al zijn toegestaan, de communicatie hierover verloopt via de normale kanalen.

Amsterdam senioren

De planning voor de 2e helft Amsterdam senioren staat ook online, maar staat meteen als definitief.

Wijzigen van wedstrijden is in overleg mogelijk. Voor vragen over vrije velden in gezamenlijke hallen kan via mail contact met ons opgenomen worden.

 

Met vriendelijke groet,Nevobo

9 januari 2022 - Competitieverloop update
De Nevobo heeft in de afgelopen week e.e.a. bericht over het verloop van het restant van de competitie nav de recente Corona-maatregelen.
 
Start van het tweede deel van de competitie
De huidige stand van zaken is dat de start van het tweede deel van de competitie is uitgesteld van komende week (dus met ingang van maandag 10 januari) naar de week van maandag 24 januari (start per eerder besloten 17 januari is daarmee een week uitgesteld) i.v.m. de harde lockdown die t/m 14 januari geldt. 
Daardoor gaan op 13 en 14 januari zes wedstrijden van PQV-teams niet door. Ook vier wedstrijden op 19, 20 en 21 januari van PQV gaan niet door.
Tevens heeft de Nevobo besloten om publicatie van de restant van het competitieverloop uit te stellen tot 17 januari, dit om te voorkomen dat ze een programma nu publiceren die mogelijk in de komende tijd weer herroepen moet worden.
 
Restant van de reguliere competitie (april/mei)
Daarnaast heeft de Nevobo recentelijk aan de betrokken verenigingen gevraagd hoe zij het restant van de reguliere competitie wilden afwerken. Het PQV-bestuur heeft aan de Nevobo gemeld dat zij graag willen dat de competitie de ruimste uitloop tot aan 21 mei krijgt, indien dit nodig is i.p.v. de andere opties van stoppen per reguliere 23 april of uitloop tot 30 april of 7 mei of 14 mei.
Direct gevolg hiervan is dat de promote/degradatie-wedstrijden zijn vervallen richting volgend seizoen.
 
Wij willen jullie vragen rekening te houden met bovenstaande (mogelijke) wijzigingen in de competitieverplichtingen en daarmee bedoelen wij dus feitelijk dat jullie rekening moeten houden dat wedstrijden ook nog in mei gespeeld kunnen worden, naast dat er in de komende maanden al inhaalwedstrijden van december en januari gepland kunnen worden. Het zal moeilijk worden om reeds geplande wedstrijden nog te verzetten. Als je als team niet genoeg spelers hebt en er ook geen invallers geregeld kunnen worden, dan zou het kunnen zijn dat een wedstrijd helemaal niet meer gespeeld zal worden met mogelijke boetes tot gevolg.
 
We hopen er het beste van.
 
Namens het bestuur,
Gerard Scholtes
wedstrijdsecretaris
Invallersbepalingen

Publicatie 3.9 – Invallersbepalingen

Wedstrijdreglement art. 3.1.3.9

In wedstrijden in de derde divisie en lagere klassen van de herencompetitie en in alle klassen van de jongenscompetitie mag met mannen en vrouwen in één team worden gespeeld.

juni 2019

Wedstrijdreglement art. 3.1.6.1

Een speler mag in een hogere klasse dan waartoe hij reglementair behoort uitkomen met de volgende beperkingen:

a) niet meer dan tweemaal in één kalendermaand; b) nietmeerdanelfwedstrijdenperseizoen.

Daarnaast mag een speler horizontaal meespelen in een team van zijn of haar vereniging indien dit team in dezelfde klasse uitkomt als het team waartoe de speler reglementair behoort. Tijdens een te spelen wedstrijd waarbij van bovengenoemde regel gebruik wordt gemaakt mogen er maximaal drie spelers horizontaal meespelen bij een wedstrijd.

juni 2019

Wedstrijdreglement art. 3.1.6.2

Een speler, die de bovengenoemde beperkingen overschrijdt, gaat automatisch tot het team behoren waarin de speler het meest is uitgekomen. Na de derde keer invallen gaat de teller van het aantal invalbeurten weer op nul in de maand dat er ingevallen wordt.

Juni 2019

Wedstrijdreglement art. 3.1.6.3

Een jeugdlid mag onbeperkt uitkomen in ieder hoger team dan waartoe hij reglementair behoort.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

Uitleg

Reglementair behoren tot een team, betekent dat een speler behoort tot het team waarin de speler is opgegeven

Schrijf je nu in!